Thượng Nghi Sĩ Ngô Thanh Hải, Canada…

Xin chuyển đến Quý Vị…

Thông cáo Báo Chí của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Ottawa, Canada…
Cùng với các tổ chức quốc tế, TNS Ngô Thanh Hải lên án mạnh mẽ nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam, đã xử án nặng nề nhạc sĩ 
Việt Khang Trần Vũ Anh Bình,
hai nhà tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do tại Việt Nam.
Ông cũng kêu gọi chính phủ Canada can thiệp để trả tự do nhanh chóng cho hai nhạc sĩ,
và những chiến sĩ tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm, tù tội tại quê nhà..
Được biết TNS Ngô Thanh Hải là một thẩm phán, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Thượng Nghĩ Sĩ Canada….
Ông cũng là một Cựu Sĩ Quan QLVNCH, tốt nghiệp Thủ Đức,
khóa 4/71 An Lộc..
Xin mời xem Thông Báo Báo Chí…của TNS Ngô Thanh Hải.

BMH

Washington, D.C 

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s